Anlita oss

2012 införde Hudiksvalls kommun ett valfrihetssystem som innebär att du har möjlighet att välja den utförare av hemtjänst som ska hjälpa dig i ditt hem. Detta innebär att du kan välja mellan kommunen eller något av de privata företag som är godkända av kommunen. Syftet med fritt val är att öka inflytandet och valfriheten för dig. Från och med mars 2014 kan du välja oss på Trygga Hjälpen som din utförare av hemtjänst. I dagsläget är vi valbara i Hudiksvall, Iggesund, Enånger och Njutånger.

Om du vill ansöka om hemtjänst så ringer du till kommunens växel, då blir du kopplad till en biståndshandläggare. När du lämnat din ansökan gör biståndshandläggaren en utredning om ditt hjälpbehov och fattar sedan beslut.

Om du redan har ett beslut om hemtjänst och vill byta till oss i Trygga Hjälpen så kontaktar du din biståndshandläggare eller ringer direkt till oss så får du hjälp med bytet.

Hjärtat i företaget

I vårt företag arbetar vi utifrån den nationella värdegrunden, vilket innebär att vi ska ge våra kunder en meningsfull tillvaro med möjlighet till god livskvalité. Vårt företag ser till att alla som behöver omvårdnad och någon form av service skall kunna leva och bo självständigt i sitt eget hem under trygga förhållanden och vid behov få hjälp att vara delaktiga i samhället.

Vår verksamhet kännetecknas av professionella små personalteam och det personliga goda bemötandet. Den hjärtligaste grunden är vårt engagemang för att göra den sociala samvaron till något alldeles extra tillsammans med våra kunder.

Personalfilosofi

Med engagerad personal som får bra kunskap, goda förutsättningar och vill ta ansvar för företagets utveckling, får vi de bästa resultaten inom alla områden. Allt från kundbemötande, arbetsvillkor till ekonomi. Personalen får då även hög arbetsglädje, stark yrkesstolthet och mår bra.

Genom att vår verksamhet är konkurrensutsatt och att vi är beroende av att kunderna väljer oss, garanterar det en god kvalité på vårt arbete. Detta leder till en positiv utveckling med nöjda kunder, som leder till att fler kunder väljer oss och vår personal får då en direkt bekräftelse på väl utfört arbete.

Viktigt för oss är att företaget inte drivs i något vinstsyfte utan eventuellt överskott ska användas i verksamheten för att gynna både våra kunders och personals välbefinnande. Trygga Hjälpen anser att det är mycket viktigt med kollektivavtal och är självklart med i den branschorganisation, Vårdföretagarna/Almega som är störst inom området. Det innebär att vi har kollektivavtal med Kommunal, vilket känns väldigt tryggt för oss alla.