Terapihund - Vad är det?


Just nu har vi tyvärr ingen terapihund i tjänst. Det finns i våra framtidsplaner, vi jobbar på det.

 

För att en hund ska få utbildas till terapihund testas den noggrant när det gäller lämplighet för att passa för ”yrket”. Den ska vara glad, vänlig och social. En lämplig hund behöver kunna växla mellan att vara lite av en ”pajas” och att ligga lugnt tills den blir ombedd att agera. Annorlunda beteende hos människor såsom höga skrik, yviga gester och olika hjälpmedel såsom rullatorer och rullstolar får inte avskräcka hunden från att fortsätta arbeta när den är ombedd att göra så. Hunden arbetar alltid i närhet till sin förare, oftast på koppel.

Utbildningen är ca 1 år och avslutas med ett examensprov, där både hund och förare måste bli godkända. Stor tonvikt i utbildningen läggs på att både hund och förare tränas i att ”läsa av” den person dom arbetar med, för att kunna anpassa sitt arbetssätt efter varje enskild individ.

Den tränas också att utföra sina uppdrag självständigt, med föraren tyst i bakgrunden och ofta enbart instruerad med blickar och handtecken.

 

 Terapihundens exempel på arbetsuppgifter:

  • Besök vid ensamhet: Promenader eller lek med hunden. Kanske en stund med högläsning medan hunden ligger lugnt, sprider värme och blir klappad.
  • Rehabilitering t.ex. efter en stroke: Gå träning med hunden, bollkastning eller hunden kan till exempel ha en försiktig dragkamp med ett rep. Övningarna anpassas alltid efter behovet.
  • Träna finmotorik: Exempel på träning är att borsta hunden, lägga små godisbitar i hundens leksak, ta av och på koppel. Listan kan göras lång…
  • Minnesträning: Gömma godis eller saker som hunden får hitta - var gömde jag det? Be hunden hämta eller göra saker som står skrivet på en lapp t.ex. ”sitt” eller ”hämta pennan” osv.
  • Vid demenssjukdomar: Det har visat sig att personer som har drabbats av demens har kvar sin förmåga att kommunicera med djur längre än andra förmågor. Ofta hittar hunden ett sätt att nå fram och kunna ”prata”.
  • Social samvaro i grupp: Lekar och spel som hunden deltar i. Uppvisning av konster som hunden kan.
  • Stilla oro och ångest: Hunden kan ge något annat att tänka på som lindrar. En terapihund är tränad att varsamt lägga sitt huvud i någons knä och bara vara alldeles stilla. När hunden blir ombedd kan den försiktigt krypa upp i en säng för att ligga stilla och vara nära med sin mjuka kropp och trygga kärlek.