Hemtjänst


Hemtjänst

Den som har svårt att klara sig hemma på grund av ålder, sjukdom eller funktionshinder kan beviljas hemtjänst. Hemtjänst är ett samlingsbegrepp för olika former av omsorg, stöd och service i hemmet.

Hemtjänst kan vara omvårdnads insatser som hjälp med att äta, dricka, klä sig, sköta sin hygien och ledsagning. Hemtjänst kan även vara serviceinsatser som städning, tvätt och inköp.

Valfrihet av hemtjänstutförare

Från och med mars 2014 kan du välja oss på Trygga Hjälpen som din utförare av hemtjänst. I dagsläget är vi valbara i Hudiksvall, Iggesund, Enånger och Njutånger. Våra fysiska kontor ligger i Hudiksvall och i Iggesund. Hudiksvalls kommun har ett valfrihetssystem som innebär att du själv kan välja vem av kommunens godkända utförare som ska hjälpa dig i ditt hem.
Du som har behov av hjälp ansöker hos kommunens handläggare om hemtjänst enligt Socialtjänstlagen. När du fått ett beslut på hjälp i hemmet frågar handläggaren vilken utförare du vill anlita och du kan nu välja oss på Trygga hjälpen. Handläggaren meddelar oss därefter att vi fått en ny kund och vi kontaktar dig.
Har du redan hjälp med hemtjänst så kan du, om du vill, byta utförare genom att fylla i en särskild blankett. Kontakta din handläggare eller oss direkt så får du hjälp att byta utförare.

Vi vill naturligtvis vara den som utför din hemtjänst, omvårdnad och service. Du är hjärtligt välkommen att kontakta oss om du har frågor och funderingar så kan vi berätta mer om oss!

Sjukvård

Sjukvårdande insatser utförs av den Hälsocentral våra kunder valt eller av kommunens hemsjukvård om du som kund är inskriven i den. Vi samarbetar med respektive aktör som gäller för våra kunder.

Matdistribution

Om våra kunder har beslut på att få mat levererad hem så är det vi som verkställer det beslutet och kommer hem med matlådorna. Om du vill hjälper vi också dig som kund att beställa maten enligt kommunens rutiner, vi har Radjos som matleverantör.

Genomförandeplan

Våra kunder och kontaktmännen skall tillsammans upprätta en Genomförandeplan, vars syfte är att planera hur kundernas beviljade insatser ska utföras. Den ska alltså beskriva hur och när beviljade insatser utförs och ska utgå från det beviljade biståndsbeslutet.

Vi erbjuder dig

• Små professionella personalteam
• Två särskilt utsedda personal i teamet som ansvarar speciellt för kontakten med dig och att du är delaktig i planeringen av de insatser du har behov av
• En kvalitativ omvårdnad, social samvaro och service
• Personal som har ett genuint intresse för äldreomsorg och hög serviceanda
• Tilläggstjänster med RUT-avdrag
• En verksamhet som för alla, både kunder och personal, genomsyras av trygghet, värme, omtanke, hög kontinuitet och glädje

Välkomstmapp

Alla våra kunder får en välkomstmapp från oss med viktig information, kontaktuppgifter, bilder på teamets personal och en blankett för att vid behov kunna lämna synpunkter till oss som hjälper oss att bli ännu bättre

Trygghetstelefon

Våra kunder som har trygghetstelefon beviljat för att öka tryggheten i hemmet trycker på larmknappen vid behov och larmet/samtalet besvaras då av en servicegrupp som sedan ringer vidare till respektive team i Trygga Hjälpen som så skyndsamt som möjligt kommer hem för att hjälpa dig som kund. Kommuns servicegrupp är de som ansvarar för installation av trygghetstelefonen hemma hos dig som kund. Från Trygga Hjälpen besvarar vi trygghetslarmen mellan kl. 6.30–22.00. Mellan kl. 22.00–6.30 är det kommunens Nattpatrull som besvarar larmen.

Nattbesök

Våra kunder som har beslut på nattbesök verkställs de insatserna av kommunens Nattpatrull mellan kl. 22.00–6.30.

Kontaktmannaskapet

Vi arbetar med kontaktmannaskap, vilken är den viktigaste grunden för våra kunders trygghet och möjlighet till så god delaktighet som möjligt i planeringen av hur kunderna önskar få sina insatser utförda. Huvudsyftet med kontaktmannaskapet är att våra kunder och kontaktmännen skall etablera en särskilt fin kontakt som innebär ett fördjupat ansvar för kontaktmännen att se till att kunden får det så bra som möjligt.

Anhöriga

För oss är det också viktigt att anhöriga känner att vi är ett stöd och god samarbetspartner för tryggheten runt sina familjemedlemmar.

Kostnad

För insatser som du har beviljats från Hudiksvalls kommuns handläggarenhet fakturerar kommunen dig och det är samma kostnad om du har oss på Trygga Hjälpen som din utförare eller om du skulle ha Hudiksvalls kommuns hemtjänst.

Har du några tilläggstjänster från oss på Trygga Hjälpen fakturerar vi dig.

Vid faktureringsfrågor går det bra att ringa till vår administratör och/eller till kommunens administratör när det gäller deras fakturor.