Arbetsmetoder/Om oss


 

För att få de bästa förutsättningarna grundas vårt arbete på strukturerade arbetsmetoder för att ge goda möjligheter till ett väl genomfört arbete med god kvalité:

 

 

 

  • Strukturerad arbetsplanering utifrån välgjorda genomförandeplaner tillsammans med kunderna och deras önskemål

  • Välorganiserat kontaktmannaskap i fokus

  • En schemamodell som gynnar hög kontinuitet, god personalhälsa, ”kringuppgifter” och företagets ekonomi

  • Tydliga rutiner för en tryggare arbetsvardag

  • Fokus på värdighetsgarantier

  • Meningsfull social samvaro

  • Kontinuerliga omvårdnadsträffar och teamträffar

  • Bedriva omvärldsspaning och deltaga i projekt som främjar våra kunders och personals välbefinnande

  • Konstruktivt förbättringsarbete – Alla i företaget arbetar naturligt med: ”Vad kan göras bättre? Tydligt och ändamålsenligt kvalitetssäkringsarbete och uppföljningar är viktigt för oss och vårt utvecklingsarbete.

 

 

Synpunkter och/eller tips på förbättringsområden till oss på Trygga hjälpen

För oss är det viktigt att vi blir uppmärksammade på områden som vi behöver utveckla och förbättra så att vårt företag alltid kan jobba så att våra besök hos kunderna bidrar till ett välbefinnande med trygghet, värme och glädje. Då är våra kunders bidrag och hjälp enormt viktiga för oss.

Det går naturligtvis även bra att muntligt framföra sina synpunkter till kontaktmännen, övrig personal eller till verksamhetsansvarig. Den som tar emot informationen ansvarar för att skriva ner och lämna blanketten till verksamhetsansvarig som sedan ansvarar för att återkoppla till våra kunder och informera vad vi gör för att utveckla och förbättra det vi blivit uppmärksam på.

Se kontaktuppgifter för att framföra synpunkterna och tipsen till oss.

Du kan även använda dig av frågeformluläret vid övriga frågor.

Ditt meddelande har skickats
Ett fel uppstod, meddelandet skickades inte.

Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande

Vår verksamhetsidé utgår från den nationella värdegrunden som är instiftad i Socialtjänstelagen, 5 kap 4 §

Vår personal har hög förmåga att vara kreativa och finna smarta, innovativa lösningar – ”fixare”

Vår personal har ett genuint intresse för äldreomsorg och hög serviceanda

Vi bedriver en verksamhet som för alla, både kunder och personal, genomsyras av trygghet, värme, omtanke, hög kontinuitet och glädje